Cjenovnik i reference

Cijena usluge zavisi od brojnih faktora i naplaćuje se po prevodilačkoj strani koja sadrži 1.800 karaktera sa razmacima. Za besplatnu procjenu prevoda dokument nam možete poslati na: info@pobsy.me.
POBSY u određivanju cijene uzima u obzir više faktora kao što su: kombinacija jezika za prevod, stepen stručnosti materijala, količina teksta i rok za završetak prevoda.

Usluga Jezički par Cijena bez PDV-a Cijena sa PDV-om
Pismeni prevod sa crnogorskog/srpskog/bosanskog/hrvatskog na engleski jezik i obratno 10,00 € 11,90 €
Pismeni prevod sa ovjerom sudskog tumača sa crnogorskog/srpskog/bosanskog/hrvatskog na engleski jezik 15,00 € 17,85 €
Pismeni prevod sa ovjerom sudskog tumača sa engleskog na crnogorski/srpski/bosanski/hrvatski jezik 20,00 € 23,80 €
Lektura i korektura dokumenta od strane izvornog govornika na crnogorskom/srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku 1,50 € 1,79 €
Lektura i korektura dokumenta od strane izvornog govornika na engleskom jeziku 5,00 € 5,95 €
Transkripcija po minutu audio zapisa na crnogorskom/srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku 2,00 € 2,38 €
Transkripcija po minutu audio zapisa na engleskom jeziku 2,50 € 2,98 €
Izrada titla po minutu video zapisa na crnogorskom/srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku 2,50 € 2,98 €
Izrada titla po minutu video zapisa na engleskom jeziku 3,00 € 3,57 €

Popust

Na količinu veću od 50 strana odobravamo popust od 10%. Za veće količine prevoda moguć je i veći popust, po dogovoru.


Način plaćanja

Putem NLB banke, pošte, Western Union-a i PayPal-a.


Reference

Do sada su nam povjerenje ukazale neke od vodećih kompanija iz regiona i inostranstva. Naši klijenti su između ostalih i nevladine organizacije, telekomunikacione kompanije, banke i druge finansijske institucije, konsultantske kompanije i dr.

Drugi o nama

Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa kompanijom POBSY, prije svega kvalitetom prevoda, koegzistentnošću dugačkih tekstova (ugovori i brošure) i činjenicom da je svaki prevod lektorisan od strane izvornog govornika. (Gojko Maksimović, izvršni direktor Montenegroberze)
Prevođenje dokumenata koji sadrže pravnu terminologiju zahtijeva iskustvo, stručnost i preciznost. U tom smislu, saradnju sa kompanijom POBSY bih okarakterisao kao veoma uspješnu jer upravo Vi ispunjavate sve naše zahtijeve. (Jovan Marković, pravnik)
Za naše poslovanje je jako važno da na kraju dana i tokom neradnih dana možemo obezbijediti kvalitetan i pravovremen prevod određenog dokumenta. Zato je POBSY uvijek naš prvi izbor kada je riječ o prevođenju. (Ivan Novak, ERB Slovenija)