Saradnja

Ukoliko posjedujete prevodilačko iskustvo, a zainteresovani ste za honorarnu saradnju, pošaljite nam svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: info@pobsy.me


Honorarna saradnja

Ukoliko ste spremni za honorarnu saradnju sa nama i da posao prevodioca obavljate kvalitetno, predano, odgovorno i uz poštovanje dogovorenih rokova, pošaljite nam svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: info@pobsy.me. Neophodno je da ispunjavate sljedeće uslove:
  • Izuzetno poznavanje maternjeg jezika (gramatika, stil, pravopis);
  • Fakultetsko obrazovanje;
  • Prethodno radno iskustvo u prevodilaštvu je neophodno (osim ako niste izvorni govornik engleskog jezika);
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (nivo C2).
Prednost imaju kandidati koji pored engleskog znaju još jedan strani jezik i posjeduju specijalistička znanja iz određenih oblasti.

Zvog velikog broja prijava, biće kontaktirani samo oni kandidati koji ispunjavaju sve uslove.

Napomena: Prijave kandidata koji nam dostave CV i motivaciono pismo sa pravopisnim i/ili gramatičkim greškama neće biti razmatrane.


Onlajn studentska praksa

Ukoliko ste student, ambiciozni ste i spremni za usavršavanje, svoj CV i propratno pismo možete nam dostaviti na e-mail adresu: info@pobsy.me tokom cijele godine. Prva dva mjeseca rada predstavljaju neplaćeni volonterski rad sa mogućnošću daljeg radnog angažmana. Radno vrijeme je fleksibilno i u skladu sa obavezama studenta. Nakon uspješno obavljene prakse dobija se certifikat i pismo preporuke.

Oblasti za koje je moguće prijaviti se:

  • Prevodilaštvo (za studente stranih jezika i prevodilaštva);
  • Lektura, korektura i izrada tekstualnih sadržaja (za studente književnosti);
  • Marketing i PR (za studente ekonomije i društvenih nauka);
  • Grafički dizajn i web dizajn (za studente fakulteta umjetnosti, tehničkih ili prirodnih nauka).
Prednost imaju kandidati sa prosječnom ocjenom A.